IT.VN - Tên Miền, Hosting, Website, Quảng Cáo

nav-cs SĐT: (+84123 77 11 777
support Chat: Skype-icon , Đăng Nhập - en
Bảng Giá Tên Miền .VN (Từ 01/01/2011) In Email
Domain - Bảng Giá Tên Miền
Share

STT 

Phí, lệ phí tên miền quốc gia “.VN” 

Đơn vị tính

Mức thu (VNĐ)

 A. Lệ phí cấp đăng ký sử dụng tên miền “.VN”

1

 Tên miền cấp 2 có 1 ký tự

Lần

350.000

2

 Tên miền cấp 2 có 2 ký tự

Lần

350.000

3

 Tên miền cấp 2 khác

Lần

350.000

4

 Tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 dùng chung (Bao gồm cả tên miền 1 và 2 ký tự)

 com.vn, net.vn, biz.vn

Lần

350.000

 Các tên miền dưới: edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, info.vn, pro.vn, health.vn, int.vn và tên miền theo địa giới hành chính (tên địa danh: ví dụ: hanoi.vn)

Lần

200.000

 Name.vn

Lần

30.000

5

 Tên miền tiếng việt

Lần

0

 B. Phí  duy trì tên miền

1

 Tên miền cấp 2 có 1 ký tự

Năm

40.000.000

2

 Tên miền cấp 2 có 2 ký tự

Năm

10.000.000

3

 Tên miền cấp 2 khác

Năm

480.000

4

 Tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 dùng chung (Bao gồm cả tên miền 1 và 2 ký tự)

 com.vn, net.vn, biz.vn

Năm

350.000

 Các tên miền dưới: edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, info.vn, pro.vn, health.vn, int.vn và tên miền theo địa giới hành chính (tên địa danh: ví dụ: hanoi.vn) 

Năm

200.000

 Name.vn 

Năm

30.000

5

 Tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 .VN do Hi-tek cung cấp:

 Ví dụ: it.vn, business.vn, hotel.vn, banks.vn,

Năm

200.000

6

 Tên miền tiếng việt 

Năm

0

  C. Phí thay đổi máy chủ

 

 Phí thay đổi máy chủ DNS cho tên miền “.VN”

Lần

Miễn phí

+ Phí cấp tên miền, địa chỉ Internet là khoản phí thuộc Ngân sách nhà nước và không phải chịu thuế GTGT

key

Đăng ký Tên Miền Online >>>

 
Đối Tác và các Nhà Tài Trợ - Advertising.VN Quảng Cáo:

vnnic

dotvnnew

key-systems

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

442 Đội Cấn - Hanoi Group Building, T5

P. Cống Vị, Q. Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Tel: +84 4 3 734 33 28, Ext: 10

E-mail: sales@it.vn, support@it.vn

VPĐD: HCM, Da Nang, USA, Mexico...